MyMed to grupa konsultantów służby zdrowia


Placówkom opieki zdrowia sektora publicznego i komercyjnego oferujemy szerokie usługi specjalistycznego planowania przeprowadzenia inwestycji, rozwoju i outsourcingu.

Filozofia działania MyMed to innowacyjne podejście do reprezentowania Inwestora. Wykorzystujemy swoje wieloletnie doświadczenie w korporacjach międzynarodowych oraz piastując kierownicze stanowiska w sektorze publicznej ochrony zdrowia, tworzymy idealne środowisko dla inwestycji. Dzięki zaangażowaniu i permanentnemu rozwojowi MyMed kojarzy najnowocześniejsze technologie medyczne z budżetami inwestycyjnymi, zapewniając również pomoc w negocjacjach z dostawcami. Na tym polu możemy się pochwalić wieloma sukcesami, potwierdzonymi zadowolonymi klientami, dla których MyMed przeprowadził proces doradczy inwestycji, w obrębie wyposażania: bloków operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, zakładów diagnostyki obrazowej, etc.


MyMed to również outsourcing zarządzania placówkami medycznymi, restrukturyzacja i rewitalizacja obecnych procesów i zasobów jednostek.


MyMed to inwestycja w rozwój i zwiększenie efektywności działania placówek medycznych w wymiarze naukowym, zarządczym i ekonomicznym. Realizujemy te cele dzięki kompletnej identyfikacji z celami zleceniodawcy i naszym zaangażowaniu popartym doświadczeniem i dotychczasowymi sukcesami